Minister Zdravko Počivalšek se je srečal s celjskimi gospodarstveniki

11. maja 2017

Minister Zdravko Počivalšek se je srečal s celjskimi gospodarstveniki

20170510_145715

V sklopu vladnega obiska savinjske regije je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek  v sodelovanju z Območno obrtno- podjetniško zbornico Celje, RGZC in Klubom podjetnikom Zlatorog, povabil na srečanje gospodarstvenike iz regije. Na dogodku je minister predstavil gospodarske kazalnike in izzive, ki ostajajo kot so spodbujanje podjetniške aktivnosti, tuje neposredne investicije, vlaganje v človeški kapital in poslovno okolje.  Za večjo konkurenčnost države je izpostavil tri ključne ukrepe in sicer odpravo administrativnih ovir, znižanje stroškov dela in povečanje prožnosti delovno pravne zakonodaje. Minister je skupaj s svojo ekipo prestavil tudi spodbude za podporo gospodarstva. S 1.1.2017 je v sklopu ministrstva začela delovati tudi nova služba za javne razpise, katere namen je pospešiti objavo javnih razpisov, intenzivneje informirati javnost  o JR, zagotoviti dostopnost preko info točke osebno ali na povezavi eusredstva.mgrt@gov.si ter dela na poenostavitvah upravičenosti in dokazovanja stroškov.  Za leto 2017 je skupno predvidenih 41 JR od tega jih je do sedaj realiziranih 16.

IMG_0466

Po uvodni predstavitvi dela ministrstva se je razvila razprava, v kateri so gopodarstveniki izpostavili aktualno tematiko na področju delovno pravne zakonodaje, zdravstvene reforme, zakona o vajeništvu, financiranja zbornic, razmerja med brezposelnostjo in trasferji, o nekonkurenčnosti povratnih sredstev, lesno predelovalne industrije, težave s kadri in obdavčitvijo nagrajevanja zaposlenih. Težave vidijo tudi v tem, da ni vzpodbud za investicije v objekte in opremo, v zapostavljanju trgovine in storitvenih dejavnosti pri podeljevanju vzpodbud in v količini predpisov, ki spremljajo zakonodajo. Izrazili so tudi zaskrbljenost glede dogajanja na slovensko italjanski in slovensko avstrijski meji ter vpliv le – tega na gospodarstvo. Zaradi obremenitve dela, se sprašujejo tudi, kako zadržati izobražen kader v Sloveniji, saj je Industrija 4.0. slovenskim podjetjem pisana na kožo.  Minister je v nadaljevanju podal smernice za dodelitev vzpodbud v smislu, da se bo podpirala direktna korelacija med številom delovnih mest in podporo podjetju.  Veseli ga, da je veliko proizvodnih podjetij že uspešnih pri pridobivanju tovrstnih pomoči.

IMG_0474

Miran Gracer, predsednik OOZ Celje: » Sicer smo zelo veseli, da nas je minister počastil z obiskom, vendar na vsa vprašanja, ki sem mu jih zastavil, nisem dobil konkretnih odgovorov. Glede na to, da je mister večkrat poudaril,  da naj zbornice podajajo predloge in stališča ter pritiskajo na ministrstva, je tukaj ključno vprašanje glede sistemskega financiranja zastopanja obrti in podjetništva. Odgovor je, da se išče sistemska rešitev, vendar ta še ni tako blizu, kot bi člani zbornice želeli. Da bi razbremenili delodajalce bi bilo treba razmisliti, da bi nadomestilo plače za delavca, ki začasno ni zmožen dela in ga plačuje delodajalec, o skrajšanju tega roka za iz 30 na 20 delovnih dni, v nadaljevanju pa o tem, da bi ZZZS  refundacije nadomestila nakazal direktno zaposlenemu, ne pa posredno delodajalcu. Skrbi me tudi pomanjkanje ustreznega kadra, saj je glede na podatke ZRSZ velik delež ljudi s statusom brezposelne osebe nezaposljiv. Vsekakor bi bilo potrebno narediti nekaj v povezavi s socialnimi transferi, saj le ti ne vzpodbujajo zaposlovanja brezposelnih oseb.«

IMG_0476

Peter Pišek, podpredsednik OOZ Celje: » Srečanje ocenjujem pozitivno in sem vesel, da imamo ministra, ki pozna gospodarstvo in regijo. Želimo si, da bi vlada podprla njegova prizadevanja za ustvarjanje pogojev za domače in tuje investicije ter tako pripomogla k razvoju gospodarstva. Dotaknil se je tudi delovno pravne zakonodaje in davčne reforme. Slišali smo, da ima ministrstvo na voljo veliko sredstev, ne pa tudi vzvodov, ki bi jih želeli v gospodarstvu, za razdeljevanje teh sredstev. Vesel pa sem, da si minister vzpodbuja k sodelovanju zbornice, ceni naša prizadevanja in izkušnje ter nam želi prisluhniti.«