Regijska štipendijska shema Savinjske statistične regije 2016-2022

10. januarja 2018

Originalen tekst se nahaja tukaj RŠS Članek večji

SKM C35318011015490

Regijska štipendijska shema Savinjske statistične regije 2016-2022

 

Regijska štipendijska shema (RŠS) je 5 letni EU projekt, ki temelji na partnerstvu med regijskimi izvajalci sheme, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, delodajalci ter dijaki in študenti. Izvaja se na območju celotne Slovenije, v vseh dvanajstih statističnih regijah. V naši regiji je RŠS izvajalec RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.

 

Na spletni strani RASR, Razvojne agencije Savinjske regije d.o.o. je objavljen razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2017/2018, ki bo za prijave odprt do 30. 9. 2018, oz. do porabe sredstev.

Na javni razpis se lahko prijavijo delodajalci na območju Savinjske statistične regije, ki izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1).

 

Namen javnega razpisa je, da se delodajalcem s 50 % sofinanciranjem omogoča štipendiranje srednješolcev in študentov, ki jih bodo potrebovali kot svoje bodoče kadre.

Cilj projekta je, da podjetja iz regije štipendirajo dijake/študente in jih v času izobraževanja vključujejo v delovni proces, po zaključku šolanja pa štipendiste zaposlijo.

Projekt RŠS sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

 

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.

Ulica XIV.divizije 12, 3000 Celje

Razpisna dokumentacija je dostopna na povezavi: Za regijsko štipendijsko shemo (RŠS): http://www.rasr.si/si/razpisi/2017/09/546-Javni-razpis-za-izbor-projektov-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-za-solsko-studijsko-leto-2017-2018