Javno povabilo Aktivni do upokojitve

16. aprila 2018

Sporočilo ZRSZ 

Sporočamo vam, da smo 13.4.2018 objavili novo javno povabilo Aktivni do upokojitve, v katerega nameravamo vključiti 1.272 brezposelnih starih 58 let in več.

Ponudbe na javno povabilo bodo delodajalci lahko oddali od 23.4.2018 od 10. ure dalje na Portalu za delodajalce.

Letos naj bi izplačali subvencijo za 300 oseb, naslednje leto za 550 in v letu 2020 za 422 oseb.

Višina subvencije znaša 11.000 EUR  (izplačana v dveh enakih delih) za zaposlitev za nedoločen čas do katere bo v celoti upravičen delodajalec, če bo oseba pri njem zaposlena vsaj 24 mesecev.

 

OSNOVNE INFORMACIJE O PROGRAMU AKTIVNI DO UPOKOJITVE

 Namen programa:  spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih oseb iz ciljne skupine, in sicer za nedoločen čas oziroma najmanj za čas do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev in tako osebe delovno in socialno aktivirati.

Cilj programa: omogočiti zaposlitev okvirno 1.172 brezposelnim osebam iz ciljne skupine za nedoločen čas.

Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za nedoločen čas, in sicer za:

 • polni delovni čas, 40 ur na teden oziroma
 • krajši delovni čas, v skladu z odločbo o invalidnosti osebe.

Povabilo bo odprto do junija 2020 oz. do razdelitve sredstev.

Oddaja ponudbe: v elektronski obliki na Portalu za delodajalce.

Ciljna skupina: stari 58 let in več, ki so  prijavljeni v evidenci brezposelnih

 • Financiranje:
 • Razpoložljiva sredstva: skoraj 14 mio EUR, od tega 60 % v vzhodni kohezijski regiji.
 • Vir: ESS 80 %, RS 20 %
 • Državna pomoč: »de minimis«: v treh koledarskih letih enotno podjetje ne sme prejeti več kot 200.000 EUR oz. 100.000 EUR, če gre za cestno-tovornem prevozu.

Višina subvencije znaša: za zaposlitev osebe za nedoločen čas (za 24 mesecev) znaša:

 • 11.000,00 EUR za zaposlitev za 40 ur na teden, oziroma
 • sorazmerno manj v primeru zaposlitve invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur na teden.

Delodajalci uveljavljajo subvencijo za zaposlitev za vsako vključeno osebo v dveh delih, in sicer:

 • prvi del subvencije v višini 5.500,00 EUR po zaposlitvi,
 • drugi del subvencije v preostali višini po izplačilu plače za 18. mesec zaposlitve ali za zadnji mesec zaposlitve, če je ta trajala manj kot 18 mesecev.

Ostalo:

 • Možna kombinacije z UDM 2017.