Obisk “Frauenhilfe in Westfalen” v Celju

31. maja 2018

dav

V sredo, 23. maja smo v Celju gostili skupino 28 žensk iz organizacije “Frauenhilfe in Westfalen” iz različnih krajev regije Vestfalije, ki so na obisku v Sloveniji (Ljubljana, Maribor in Celje) in spoznavajo življenje v Sloveniji, s poudarkom na spoštovanju človekovih pravic, enakosti po spolu in položaj žensk v Sloveniji. V Večgeneracijskem centru Celje smo jim predstavili družbeno ekonomski položaj Celja s poudarkom storitvah in programih socialnega varstva gospodarstva in ženskega podjetništva.

dav

Skupino so sprejele Suzi Kvas, direktorica Javnega zavoda Socio in Alenka Vodončnik, predsednica Sekcije podjetnic in obrtnic pri Območni obrtno-podjetniški zbornici Celje in mentorica ženskega podjetništva pri Evropski komisiji (DG Enterprenurship and Industry), Martina Rečnik, sekretarka Območno obrtne podjetniške zbornice Celje OOZ Celje in Uršula Kantužer, podjetnica ter članica zbornice.

Alenka Vodončnik je predstavila ekonomski položaj žensk v Celju in regiji, položaj žensk podjetnic in delovanje Sekcije v okviru Območno obrtne podjetniške zbornice Celje OOZ Celje. Najnovejše raziskave v državah članicah OECD kažejo, da so mala in srednja podjetja pomemben vir zaposlovanja, inovacij in ekonomskega razvoja in žensko podjetništvo postaja  pomembna sila, katere prispevek pa bi lahko bil še večji.

Ženske v Sloveniji predstavljamo skoraj polovico vseh zaposlenih in prav tako kot moški večinoma delamo polni delovni čas. Kljub povprečno višji izobrazbi teže najdemo zaposlitev, se redkeje samozaposlujemo, zasedamo nižja delovna mesta in imamo pogosto manjše karierne možnosti kot moški ter smo glede na stopnjo strokovne usposobljenosti slabše plačane. Razlike med spoloma v stopnji zaposlenosti, brezposelnosti in samozaposlenosti, plačah za enako delo ali delo enake vrednosti, zaposlitvah za določen čas ter horizontalna in vertikalna segregacija so kazalci diskriminacije na podlagi spola, ki se z izvajanjem različnih mehanizmov, programov in projektov počasi izboljšuje.

Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja je eden najpomembnejših pogojev za uveljavljanje enakih možnosti spolov v družbi, še posebej pri zaposlovanju in na trgu dela. Problem usklajevanja zasebnih in poklicnih obveznosti se kaže pri porabi in delitvi časa, upoštevanju zasebnih potreb v poklicni sferi in pri usklajevanju potreb zasebnega oziroma družinskega življenja s poklicnimi aktivnostmi žensk in moških.

Suzi Kvas je udeleženkam skupine predstavila socialno varstvene programe, ki jih izvaja Javni zavod Socio v Mestni občini Celje in regiji s poudarkom na zagotavljanju socialnega varstva posameznikom iz najbolj ranljivih ciljih skupin. Storitve pomoči posameznikom in družini obsegajo: osnovno socialno oskrbo brezdomcev, pomoč nosečnicam in materam z manjšimi otroki, podpora in sodelovanje pri nacionalnih projektih na področju varovanja in krepitve zdravja prebivalstva,  koordinacija programov na področju odvisnosti od drog in druge socialno varstvene storitve. Z namenom, da bi uporabnikom storitev pomoči posameznikom in družini omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljšanje socialnih zmožnosti.

Zaključna ugotovitev druženja je bila, da je Celje mesto, ki imajo posluh za občane na področju prepoznavanja lokalnih potreb, zagotavljanja gospodarskih pogojev in vključenosti žensk v gospodarstvu ter zagotavljanja socialnega varstva najbolj šibkim skupinam občanov.

 

Alenka Vodončnik, predsednica sekcije podjetnic in obrtnic pri Območni obrtno-podjetniški zbornici Celje