Spoštovani obveščamo vas načrtovanih modulih Second Chance akademije

5. februarja 2020

Spoštovani obveščamo vas načrtovanih modulih Second Chance akademije

3 načrtovani moduli Second Chance akademije, ki jih bomo izvedli v okviru projekta DanubeChance 2.0:

1.   Preoblikujte svoj strah v poslovni/poklicni uspeh

 Nemogoče je iti skozi življenje brez doživljanja neuspehov. Poslovni ali poklicni neuspeh še ne pomeni konca, je samo sprememba poti. Vendar nas strah pred neuspehom pogosto ohromi in povzroči, da ne storimo ničesar. Takrat postanemo pesimistični, ne vidimo priložnosti, smo utrujeni, zdolgočaseni in brez energije. Praviloma strah pred neuspehom „pritegne” naslednji neuspeh.

Na delavnici se bomo praktično naučili preoblikovati strahove in notranje ovire v poslovni/poklicni uspeh. Delavnica je primerna za vse tiste, ki

 • se soočajo s kakšnim vidikom negotovosti v svojem poslovnem/poklicnem življenju
 • so že šli skozi poklicno, poslovno ali podjetniško izkušnjo in se je na neki točki iz kateregakoli razloga zalomilo in želijo preseči svoj strah pred neuspehom,
 •  razmišljajo o prvem vstopu v podjetništvo.

Murska Sobota, Pomurski tehnološki park, 13.2.2020 od 9:00 do 13:30

Delavnico vodi Jose Antonio Morales.

Delavnica bo v angleščini. Konsekutivno prevajanje bo zagotovoljeno. Več o delavnici preberite v priloženem podrobnem opisu delavnice.

  

2.   Finančno upravljanje podjetja in aktualni javni razpisi

Tema delavnice: Priprava finančnega načrta, ekonomika poslovanja, finančni viri, izračun lastne cene produkta ali storitve, obstoječe finančne spodbude, priprava na prijavo za nepovratna in povratna sredstva.

Delavnica je primerna za:

 •   vse tiste, ki so že šli skozi podjetniško izkušnjo in se je na neki točki iz kateregakoli razloga zalomilo, vendar kljub temu razmišljajo o ponovnem podjetniškem začetku,
 • posameznike ali skupine, ki še nimajo in niso nikoli imeli lastnega podjetja in o tem šele razmišljajo,
 • podjetnike, ki želijo nadgraditi in usvojiti praktično znanje o finančnem upravljanju in se pripraviti na prijavo za sredstva Slovenskega podjetniškega sklada.

 Marec 2020

Delavnico bo vodila Marjetka Jakob.

 

3.   Praktični vidiki reševanja insolventnosti

 Zavedanje, da obstaja problem, je pot do rešitve.

 Vodje (podjetniki, direktorji, finančni vodje)  pogosto premalo poznajo:

 • dejanski praktični pomen izrazov povezanih z insolventnostjo,
 • vzroke (notranje in zunanje), ki lahko pripeljejo do dolgoročne insolventnosti in posledično do stečaja,
 • odgovornosti, ki so povezane z nastankom insolventnosti,
 • kateri poslovni zgodnji opozorilni  znaki so lahko v preventivno pomoč in
 • kakšne so praktične možnosti za reševanje, ko se insolventnost zgodi.

Delavnica je primerna za:

 • podjetnike, direktorje, finančni vodje
 • vse tiste, ki so že šli skozi podjetniško izkušnjo in se je na neki točki iz kateregakoli razloga zalomilo, vendar kljub temu razmišljajo o ponovnem podjetniškem začetku in

a.    želijo ugotoviti vzrok za predhodni neuspeh in/ali
b.    pridobiti potrebne finančne podjetniške veščine za ponovni začetek,

 •  razmišljajo o prvem vstopu v podjetništvo in želijo pridobiti potrebne podjetniške veščine za uspešni začetek.

Cilj delavnice je pridobivanje podjetniškega finančnega znanja in veščin za uspešno vodenje podjetja in preprečevanje situacij  insolventnosti.

April 2020

Delavnico vodi stečajni upravitelj mag. Branko Mavrič.

 

ORIGINALNA POVABILA SE NAHAJAJO V DOKUMENTIH:

Delavnice na temo druge priložnosti – za podporno podjetniško okolje

Poster za akademijo DC2.0 – 1

Praktični vidiki reševanja insolventnosti – delavnica DC2.0 – BSO

Preoblikujte svoj strah v podjetniški uspeh – delavnica DC2.0 – BSO