DOLOČITEV LETNEGA NAČRTA DOVOLILNIC ZA LETO 2021

2. septembra 2021

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

DOLOČITEV LETNEGA NAČRTA

DOVOLILNIC ZA LETO 2021

Originalni članek se nahaja tukaj.

Vlogo za določitev letnega načrta dovolilnic za leto 2021 oddajte med 01. in 15. septembrom 2020.

V skladu z določili 90. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16-UPB, 67/19 – ZPCP-2G), ter drugim odstavkom 4. člena Pravilnika o načinu in merilih za delitev in uporabo dovolilnic  in dovolilnic CEMT (Uradni list RS, št. 67/07) mora prevoznik, ki želi, da mu delivec določi letni načrt dodelitve dovolilnic za naslednje leto, v tekočem letu med 1. in 15. septembrom pri delivcu vložiti vlogo za določitev letnega načrta. V vlogi za določitev letnega načrta prevoznik navede vrste in število dovolilnic, ki jih želi pridobiti.

Vloga za določitev letnega načrta dovolilnic in dovolilnic CEMT je objavljena na povezavi: https://www.ozs.si/datoteke/ozs/javna%20pooblastila/Andreja%20Cokl/Vloga%20LN%202022.pdf.

V primeru, da prevozniki nimate možnosti oddati vloge preko spleta, lahko  obrazec oddate na naslov, Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije, Javna pooblastila, Celovška 71, 1000 Ljubljana.

Vsi prevozniki, ki so v preteklem in tekočem letu prejemali  dovolilnice, oddajo spletne vloge s svojim geslom na povezavi:     https://www2.ozs.si/promet/Dovolilnice/Upstrani/Prijava/login.asp .

Prevozniku, ki v navedenem roku ne vloži vloge, delivec letnega načrta za naslednje leto ne določi. Prepozna vloga se zavrže.

 

Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

Viri:

https://www.ozs.si/javna-pooblastila/dovoljenja/dovolilnice/obrazci

 – https://www.gzs.si/Portals/SN-Javna-pooblastila/Obvestilo%20letni%20nacrt%202021.pdf

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.