Delavnice in usposabljanja za podjetnike in potencialne podjetnike s finančno podporo Mestne občine Celje

10. decembra 2021

Foto: Arhiv OOZ Celje,

Izvajalka enega izmed dogodkov: Biserka Kišič

Zadnji dve leti sta polni sprememb, živimo in delamo v času, ki si ga pred epidemijo  še predstavljati nismo mogli. Korona virus ima velik vpliv na naša življenja, delo in delovanje celotne družbe.  Spremembe so izredno velike posebej na področju dela in Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje ( v nadaljevanju OOZ Celje)  z več kot 50- letno tradicijo delovanja se je situaciji maksimalno prilagodila. Glede na to, da že več kot 10 let izvaja tudi vrsto projektov za razvoj in podporo podjetniškega okolja je v zadnjem obdobju prešla iz izvajanj v živo na izvajanje delavnic in usposabljanj preko aplikacij na daljavo.  V letu 2021 je poleg vseh drugih aktivnosti izvajala delavnice in usposabljanja s podjetniško tematiko, katerih izvedbo je finančno  podprla Mestna občina Celje

Mia Zagoričnik, PLESKARSTVO MATIC ZAGORIČNIK s.p..: »Izobraževanja, organizirana s strani OOZ Celje so izredno zanimiva, poučna in koristna pri vsakodnevnem delu, saj nudijo dodatno znanje, ki je potrebno za krepitev kompetenc podjetnika. Navdušili so me izredno strokovni predavatelji. Pozdravljam možnost izobraževanj tudi v prihodnje in se hkrati zahvaljujem OOZ Celje za odlično organizacijo.”

Janko Trobiš, Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za gospodarjenje z nepremičnim premoženje in pravne zadeve: »V času trenutne krize so podjetniki bili precej na udaru, zato je zastalo tudi samozaposlovanje, kar je bilo razvidno tudi iz razpisa za spodbujanje gospodarstva v Mestni občini Celje, ki se trenutno zaključuje, saj je bilo tovrstnih vlog bistveno manj kot v preteklih letih. Prepričani smo, da je nadaljevanje  projektov, ki nudijo podporo podjetnikom, predvsem v najbolj ranljivem obdobju, izjemno pomembno.«

Virtualni dogodki so imeli dobro udeležbo, kar dokazuje, da so teme res prilagojene ciljnim skupinam. V teh turbolentnih časih je izrednega pomena pridobiti nova znanja in pravočasne informacije, da se lahko posameznik prilagodi nastalim spremembam.