Najava javnega razpisa o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje

19. oktobra 2015

Najava javnega razpisa o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje

 Mestna občina načrtuje v tem mesecu objavo javnega razpisa o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje.Okvirni predmet javnega razpisa bo dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja podjetništva, ki se bodo dodeljevala po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

  • Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
  • Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka
  • Ukrep 3: sofinanciranje obrestne mere za obstoječe kredite,
  • Ukrep 4: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
  • Ukrep 5: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
  • Ukrep 6: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih,
  • Ukrep 7: sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2015 v višini 300.000,00 EUR.

Upravičenci do pomoči bodo:

–             podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,

–             fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve.

Za razpisane ukrepe bo veljalo, da se pomoč dodeljuje za že izvedene aktivnosti. Upravičenci bodo lahko uveljavljali pomoč de minimis za stroške iz obdobja enega leta pred objavo razpisa.  Višino zneska po posamezni vlogi bo določila komisija, glede na število vlog in razpoložljiva sredstva.Vsi podrobnejši pogoji bodo  razvidni iz razpisne dokumentacije, ki bo objavljena na spletni strani Mestne občine Celje. Več informacij lahko dobite na Mestni občine Celje, Oddelku za finance in gospodarstvo v času uradnih ur.

 

Mestna občina Celje