Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih

4. decembra 2019

spot-logo-dogodki

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

 Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih

Članek lahko odprete tudi v .pdf obliki tukaj!

Z dne, 22.11.2019 je bil v Uradnem listu RS, št. 69/2019 in na spletni strani www.ekosklad.si objavljen javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev naložbe v pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude) za okoljske naložbe nakupa in montaže energijsko učinkovitih pnevmatik A razreda in B razreda kategorij C2 in C3, ki so kupljene in nameščene od vključno dne 01.01.2019 do vključno dneva objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije, št.69/2019 z dne 22.11.2019 pri vozilih za cestni promet:

kategorij N2, vendar le za vozila katerih največja dovoljenja masa presega 7,5 t    (kot je opredeljeno v Odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 75/11);

kategorij N3 – vozila za prevoz blaga z največjo maso večjo od 12 t;

kategorij M3 – vozila za prevoz potnikov z več kot osmimi sedeži poleg sedeža voznika in največjo maso nad 5 t;

kategorij O3 – priklopna vozila z največjo maso nad 3,5 t, vendar do vključno 10 t;

kategorij O4 – priklopna vozila z največjo maso nad 10 t.

Namen javnega poziva je povečati varnost ter gospodarnost in okoljsko učinkovitost tovornih vozil s spodbujanjem varčnih pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva ter zmanjšanjem emisij CO2.

 Upravičene osebe po javnem pozivu so:

 • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti,
 • vpisane v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 • imajo v času nakupa in montaže pnevmatik, ter v času oddaje vloge registrirano vozilo na ime vlagatelja,
 • imajo veljavno licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v notranjem cestnem prometu skladno z 19. členom Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZPCP-2) ali licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v mednarodnem cestnem prometu (licenca Skupnosti) skladno z 32.a členom ZPCP-2 z vsaj eno od naslednjih registriranih gospodarskih dejavnosti:
  • cestni tovorni promet,
  • mestni in primestni kopenski potniški promet,
  • medkrajevni in drug cestni potniški promet,

PRIDOBITEV OBRAZCEV in dodatnih informacij:

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci so na voljo na spletni strani www.ekosklad.si.

Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu, j.s.:

 • na telefonskih številkah 01/241-48-40 in 01/241-48-65 v času telefonskih uradnih ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12. in 14. uro)
 • po pošti na Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali
 • po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si.

ROK IN NAČIN PRIJAVE:

Vlagatelj lahko odda vlogo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje.

Javni poziv je odprt do porabe sredstev oziroma do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.  Vloge, oddane po objavi zaključka v Uradnem listu Republike Slovenije, ne bodo obravnavane. Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

 Eko sklad vlagatelju dodeli nepovratno finančno spodbudo na podlagi pravočasno vložene in popolne vloge z odločbo o dodelitvi nepovratne finančne spodbude. Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po dokončnosti odločbe na transakcijski račun podjetja.

Več informacij:

https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-77sub-pn19-nepovratne-finanne-spodbude-za-pnevmatike-vijega-energijskega-razreda-pri-tovornih-vozilih-in-avtobusih

Viri:

 • https://www.gzs.si/skupne_naloge/javna_pooblastila/novice/ArticleId/73553
 • OZS – sekcija za promet

Članek lahko odprete tudi v .pdf obliki tukaj!

Simona Zupanc

SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

noga ooz celje