Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih

4. decembra 2019

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

 Nepovratne finančne spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih

Članek lahko odprete tudi v .pdf obliki tukaj!

Z dne, 22.11.2019 je bil v Uradnem listu RS, št. 69/2019 in na spletni strani www.ekosklad.si objavljen javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev naložbe v pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude) za okoljske naložbe nakupa in montaže energijsko učinkovitih pnevmatik A razreda in B razreda kategorij C2 in C3, ki so kupljene in nameščene od vključno dne 01.01.2019 do vključno dneva objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije, št.69/2019 z dne 22.11.2019 pri vozilih za cestni promet:

kategorij N2, vendar le za vozila katerih največja dovoljenja masa presega 7,5 t    (kot je opredeljeno v Odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 75/11);

kategorij N3 – vozila za prevoz blaga z največjo maso večjo od 12 t;

kategorij M3 – vozila za prevoz potnikov z več kot osmimi sedeži poleg sedeža voznika in največjo maso nad 5 t;

kategorij O3 – priklopna vozila z največjo maso nad 3,5 t, vendar do vključno 10 t;

kategorij O4 – priklopna vozila z največjo maso nad 10 t.

Namen javnega poziva je povečati varnost ter gospodarnost in okoljsko učinkovitost tovornih vozil s spodbujanjem varčnih pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva ter zmanjšanjem emisij CO2.

 Upravičene osebe po javnem pozivu so:

 • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti,
 • vpisane v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 • imajo v času nakupa in montaže pnevmatik, ter v času oddaje vloge registrirano vozilo na ime vlagatelja,
 • imajo veljavno licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v notranjem cestnem prometu skladno z 19. členom Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZPCP-2) ali licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v mednarodnem cestnem prometu (licenca Skupnosti) skladno z 32.a členom ZPCP-2 z vsaj eno od naslednjih registriranih gospodarskih dejavnosti:
  • cestni tovorni promet,
  • mestni in primestni kopenski potniški promet,
  • medkrajevni in drug cestni potniški promet,

PRIDOBITEV OBRAZCEV in dodatnih informacij:

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci so na voljo na spletni strani www.ekosklad.si.

Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu, j.s.:

 • na telefonskih številkah 01/241-48-40 in 01/241-48-65 v času telefonskih uradnih ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12. in 14. uro)
 • po pošti na Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali
 • po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si.

ROK IN NAČIN PRIJAVE:

Vlagatelj lahko odda vlogo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje.

Javni poziv je odprt do porabe sredstev oziroma do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.  Vloge, oddane po objavi zaključka v Uradnem listu Republike Slovenije, ne bodo obravnavane. Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

 Eko sklad vlagatelju dodeli nepovratno finančno spodbudo na podlagi pravočasno vložene in popolne vloge z odločbo o dodelitvi nepovratne finančne spodbude. Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po dokončnosti odločbe na transakcijski račun podjetja.

Več informacij:

https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-77sub-pn19-nepovratne-finanne-spodbude-za-pnevmatike-vijega-energijskega-razreda-pri-tovornih-vozilih-in-avtobusih

Viri:

 • https://www.gzs.si/skupne_naloge/javna_pooblastila/novice/ArticleId/73553
 • OZS – sekcija za promet

Članek lahko odprete tudi v .pdf obliki tukaj!

Simona Zupanc

SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

noga ooz celje