»USPOSABLJANJE ABC PODJETNIŠTVA 2020«

24. februarja 2020

Originalno povabilo se nahaja tukaj:

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

VABILO NA 50 URNO USPOSABLJANJE:

»USPOSABLJANJE ABC PODJETNIŠTVA 2020« 

Vabilo z dopolnjenimi vsebinami po navodilu SPIRITa z dne 29.1.2020: SPOT-vabilo- ABCpodjetnistva-3-4 -2020dopolnjenvsebineSPIRITpravo.docx

Vabimo vas, da se udeležite 50 urnega usposabljanja s področja podjetništva.

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA bo na svojem sedežu na  Območni obrtno-podjetniški zbornici Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje izvedla v sklopu »USPOSABLJANJE ABC PODJETNIŠTVA 2020« dva usposabljanja, in sicer:

prvo usposabljanje »USPOSABLJANJE ABC PODJETNIŠTVA 1 ( modul 1.,2. in 3.) NA TOČKAH SPOT SVETOVANJE«

in

drugo usposabljanje »USPOSABLJANJE ABC PODJETNIŠTVA 2 ( modul 4. in 5.)  NA TOČKAH SPOT SVETOVANJE«

Izvedba bo potekala v  modulih v naslednjih terminih:

Prvo usposabljanje »USPOSABLJANJE ABC PODJETNIŠTVA 1 ( modul 1.,2. in 3.) NA TOČKAH SPOT SVETOVANJE«

 • Modul 1: torek, 03.03.2020, od 8. do 14.00 ure
 • Modul 2: torek, 10.03.2020, od 8. do 14.00 ure
 • Modul 3: torek, 17.03. 2020, od 8. do 14.00 ure

Drugo usposabljanje  »USPOSABLJANJE ABC PODJETNIŠTVA 2 ( modul 4. in  5.)  NA TOČKAH SPOT SVETOVANJE«

 • Modul 4: torek, 14.04. 2020, od 8. do 14.00 ure
 • Modul 5: torek, 21.04.2020,  od 8. do 14.00 ure

Lokacija izvedbe: OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje

Ciljna skupina usposabljanja:

Podjetnice in podjetniki začetniki ter potencialni podjetniki in podjetnice, ki so podjetja ustanovili v letu 2019, ali ga bodo v letu 2020 in niso v letu 2019 kandidirale in pridobile sredstev v okviru natečaja za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2019.

Namen in koncept povezave med usposabljanjem in natečajem:

Opolnomočiti vse podjetnike začetnike s strokovnimi vsebinami na začetku podjetniške poti s posebnim poudarkom na podjetnicah začetnicah, ki jim bo agencija ponudila mentorsko podporo ter udeležbo na natečaju. V okviru natečaja, ki ga bo februarja 2020 razpisala agencija, bo podjetnicam začetnicam, ponujena možnost kandidiranja za finančne spodbude. Finančne spodbude bodo dodeljene podjetnicam začetnicam na podlagi predstavitve in izbora najboljših poslovnih modelov.

 

Vsebina usposabljanja:  usposabljanje pet  modulov  po 10 šolskih ur z naslednjo tematiko:

MODUL      1: Začetek podjetniške poti

 • Podjetništvo in podjetnik sta opisana v teoriji in praksi, v razmislek pa postavita tudi osebne lastnosti podjetnika, pogled na uspeh in neuspeh, ter tipične pasti, s katerimi se podjetniki srečujejo na začetku svoje poti; Posameznik bo spoznal pomembne kompetence za podjetnika tako v teoriji, kot v praksi (preko gostov ali predavateljev)
 • Podporne institucije so naštete, na kratko predstavljene in opremljene s povezavami za več informacij. Spoznal sistem državne pomoči za podjetja, podporne institucije, ki na različnih segmentih pomagajo podjetjem;
 • Ustanovitev podjetja, različne pravne oblike in vzpostavitev pravega tima opiše vrste družb ter razlike med njimi pri poslovanju in sicer d.o.o., d.n.o. in s.p., in predstavi, kaj je pomembno pri izbiri sodelavcev;
 • Poslovna etika pojasni, zakaj so v podjetništvu vrednote kot so spoštovanje, čast, integriteta, usmerjenost v rezultate in tudi k tveganju, ter strast in vztrajnost pomembne za doseganje poslovnih rezultatov, ter kako kot podjetnik zastaviti družbeno odgovorno delovanje in etično poslovno komuniciranje;

MODUL      2: Preverjanje poslovne ideje

 • Iskanje podjetniških idej govori o tem, kako poiskati in/ali generirati poslovno idejo skozi viharjenje možganov (brainstorming) in dizajnerski pristop (design thinking), ter kako inovativno nadgrajevati ideje in jih spremeniti v poslovne priložnosti;
 • Razvoj poslovnega modela predstavi vitki (lean) razvoj poslovnega modela in platno poslovnega modela (business model canvas) za pretvarjanje ideje v ekonomsko vrednost;

MODUL     3 : Osnove trženja

 • Določanje cene z napotki, kako določimo lastno in prodajno ceno;
 • Trženje in prodaja s predstavitvijo poteka prodaje ter trženjskih strategij potisni in povleci (push and pull), znamčenja (branding), gverilskega marketinga, trženja od ust do ust, odmevnega trženja, viralnega trženja in direktnega marketinga;
 • Predstavitev poslovne ideje (elevator pitch) je hitra predstavitev za iskanje strank, finančnih partnerjev in investitorjev;

Drugo usposabljanje  »USPOSABLJANJE ABC PODJETNIŠTVA 2 ( modul 4. in 5.)  NA TOČKAH SPOT SVETOVANJE«

MODUL     4 : Digitalizacija poslovanja – socialna omrežja, spletne strani, monitoring                                  – to je dodatna vsebina, je ni v ABC podjetništva – je vključena v 50 ur ABC podjetništva.               Namen te vsebine je, da potencialni podjetnik uporabi spletna orodja tako brezplačna/kot plačljiva in omrežja za trženje svojih produktov. Spozna osnove google analytics in ve kje in kako lahko na spletu trži svoje produkte.

 

MODUL     5 : Pravno formalni vidiki delovanje podjetja

 • Evidentiranje poslovanja vas popelje skozi glavne vidike finančnega poslovanja: izdajo računov, knjiženje, obveznosti do države (davki, DDV, prispevki) in letna poročila;
 • Skladnost poslovanja predstavi glavno zakonodajo, ki jo mora poznati vsak podjetnik;
 • Osnove računovodstva – predstavitev oblik vodenja – to je dodatna vsebina, je ni v priročniku ABC podjetništva;
 • Priprava vloge za natečaj – pomoč pri pripravi vloge na natečaj – to je dodatna vsebina, je ni v priročniku ABC podjetništva.

 

Trajanje usposabljanja: 50 šolskih ur : 5 srečanj po 10 šolskih ur. Vsak modul vsebuje 7  šolskih ur v obliki predavanj in terenskega dela ter 3 ure samostojnega individualnega dela posameznega udeleženca.

 

Pogoji udeležbe:

Udeležba na usposabljanju je brezplačna za vse udeležence. Prijava je možna tudi  na posamezen modul. V okviru natečaja, ki ga bo razpisala februarja 2020 agencija za podjetnice začetnice, bo naveden pogoj, koliko modulov »USPOSABLJANJE ABC PODJETNIŠTVA 2020« se mora udeležiti kandidatka za finančne spodbude. Število mest v skupini je omejeno.

 

Prijave zbiramo s priloženo prijavnico na elektronski naslov tatjana.stinek@ozs.si do srede, 26.02.2020, oziroma do zapolnitve prostih mest v skupini ali pa se prijavite preko spletne strani  https://www.ooz-celje.si/events/ .

 

Vljudno vabljeni!

 

——————————————————————————————–

P R I J A V N I C A

NA 50 URNO USPOSABLJANJE:

»USPOSABLJANJE ABC podjetništva 2020«

Izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronski naslov  tatjana.stinek@ozs.si  do srede, 26.02.2020.

 

Prijavljam  se na ( obkrožite  module  na katere se prijavljate):

Prvo usposabljanje »USPOSABLJANJE ABC PODJETNIŠTVA 1 ( modul 1.,2. in 3.) NA TOČKAH SPOT SVETOVANJE«

 • Modul 1: torek, 03.03.2020, od 8. do 14.00 ure
 • Modul 2: torek, 10.03.2020, od 8. do 14.00 ure
 • Modul 3: torek, 17.03. 2020, od 8. do 14.00 ure

 

Drugo usposabljanje  »USPOSABLJANJE ABC PODJETNIŠTVA 2 ( modul 4. in  5.)  NA TOČKAH SPOT SVETOVANJE«

 •        Modul 4: torek, 14.04. 2020, od 8. do 14.00 ure
 •        Modul 5: torek, 21.04.2020,  od 8. do 14.00 ure

PODJETJE/S.P.__________________________________________________

DAVČNA ŠTEVILKA PODJETJA/S.P.___________________________________

MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA/S.P.__________________________________

DATUM VPISA V POSLOVNI REGISTER_________________________________

DATUM VPISA V POSLOVNI REGISTER_________________________________

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________

NASLOV: ______________________________________________________

TELEFON OZ. GSM: _______________   E-POŠTA:_______________________

STAROST UDELEŽENCA (OBKROŽITE):

 • POD 29 LET
 • NAD 29 LET

PODPIS: ________________________

DATUM:______________