SPREMEMBE M OBRAZCEV

21. februarja 2020

Originalni članek se nahaja tukaj:SPOT-clanek-simona-6-2020

 

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

 

SPREMEMBE M OBRAZCEV

S 1. 2. 2020 se je začel uporabljati novi Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti. V primerjavi s prejšnjo ureditvijo spremembe niso obsežne, bodo pa opazne na Obrazcih M.

Bistvene spremembe so:

Z uveljavitvijo teh sprememb bo dopolnjen postopek za elektronsko vlaganje prijav na portalu SPOT, ki ga zagotavlja Ministrstvo za javno upravo.

Zavezanci, ki za elektronsko vlaganje uporabljajo kadrovski vmesnik eHRS sistema SPOT, morajo pravočasno prilagoditi svoje informacijske rešitve, da bodo elektronske vloge pripravili, kot je določeno v tehnični dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani: http://evem.gov.si/info/koticek-za-razvijalce/ v sklopu Kadrovski vmesnik eHRS

Vir: ZZZS

Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.